gfos uf]ljGb kqsf/ ;Dd]ngdf sf7df8f}Fsf] /fli6«o ;efu[xdf cfOtaf/ cfof]hgf x'g] ;LhL ;s{n cjf8{df ;xefuL x'g g]kfn cfPsf ef/tsf gfos uf]ljGb lqe'jg cGt/f{li6«o ljdfg:yndf kqsf/ ;Dd]ngdf af]Nb} . t:jL/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

बलिउड नायक गोविन्दा नेपालमा

भदौ,३० / खगेन्द्र खरेल
बलिउडका नायक अभिनेता गोविन्दा नेपाल आएका छन्। शनिबार दिउँसो उनी काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। राष्ट्रिय सभागृहमा आइतबार हुने एलजी सिने सर्कल अवार्डमा सहभागी हुन गोविन्दा काठमाडौँ आइपुगेका हुन्।

दिनेश डिसीको परिकल्पनामा हुँदै आएको एलजी सिने सर्कल अवार्ड वितरण समारोहमा गोविन्दले सहभागिता जनाउने छन्।

उक्त अवार्डमा २०७४ सालको वैशाखदेखि चैत्र मसान्तसम्म रिलिज गरिएका नेपाली फिल्मलाई समेटिए छ र लाइफटाईम अचिभमेन्ट सहित २३ विधामा अवार्ड प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ।

अवार्डका लागि यसअघि नै मनोनयन सार्वजनिक गरिसकिएको छ। एलजी सिने सर्कल अवार्डले यसवर्ष निर्देशक किशोर रानालाई लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डले सम्मान गर्ने भएको छ।

बारेमा Nabin Nepal

Check Also

अपडेट:श्रीलंकामा शृङ्खलाबद्ध विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या ३५ बिदेशी सहित २ सय नजिक

अपडेट: श्रीलंकामा शृङ्खलाबद्ध विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या ३५ बिदेशी सहित २ सय नजिक पुगेको छ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *